Tremiscus helvelloides

Rumpuču skrimslene

 

Those are tiny fractions from the immense line-up of Salmon Sabels, stretching along a forest road.
Tie ir mazi fragmenti no milzīgas rumpuču skrimsleņu joslas, kura stiepās gar abām meža ceļa malām.

to species' description uz sugas īsu aprakstu

free hit counter