Clavariadelphus ligula

Mēles dižvālene

Strap-shaped Corals in large numbers. Even larger swarms can be found occasionaly.
Mēles dižvālenes lielā daudzumā. Paretam gadās atrast vēl varenākus šo sēņu barus.

to species' description uz sugas īsu aprakstu

free hit counter