Clavariadelphus ligula

Mēles dižvālene

Strap-shaped Corals in large numbers. Even larger swarms can be found sometimes.
Mēles dižvālenes krietnā daudzumā. Dažkārt gadās atrast vēl lielākus šo sēņu barus.

to species' description uz sugas īsu aprakstu

free hit counter