Gyromitra esculenta

Parastā bisīte

A large group of False Morels may contain dozens of fruit-bodies (this one had 32; few outer ones were left outside the frame).
Lielā parasto bisīšu grupā var būt pat desmitiem augļķermeņu (šeit bija 32, tikai daži nomaļākie tika tīšuprāt atstāti ārpus kadra).

to species' description uz sugas īsu aprakstu

free hit counter