#StandWithUkraine

Cartoons & verses by J. Dreslers
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti

Jāņa Dreslera bildes un panti

Pārpublicēti ar Askolda Dreslera atļauju

B e k o t ā j u   p a r t i j a

Ja bailīgs, kautrīgs būsi –
Sev vietu neiegūsi:
Ar lūgumrakstu glītu
Liks pienākt citu rītu...

Tukšs vēders, liesi gurni
Un kurpēm cauri purni...
Bet lūgumi dēļ vietas
Guļ piešūti "pie lietas"!

Ko brīvo laiku blēņot! –
Ņems grozu, dosies sēņot!
Pie sēņu grupas silā
Gars mostas, spārnus cilā!...

Uz celma puisis raušas,
Laiž darbā mēli, plaušas,
Un viņa vārdiem seko
Ikviens, kas silā beko.

 

Birst vārdi šim kā spiras:
“Kā visas citas šķiras
Mēs tiesības sev prasām – 
Par partiju kļūt masām!”

Nost pastalas un autus,
Šurp laķenes un rautus
Pie galdiem balti klātiem,
Un karogus uz kātiem!

Pats barvedis no bara
Tiek celts uz zaļa zara –
Ar veiklību un viltu
Viņš iegūst vietu siltu.

Kaut bekotāju šķira
Pa daļai badu mira, -
Tauks viņas dižvadonis
Kā Ziemeļjūras ronis!...

Turpmāk varbūt tiks ievietots vēl kāds sižets

free hit counter