Topics · Temati

Entry · Uz ieeju Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

To return to this Topics Index Page from the selected topic
(from any page), you will have to click on a button like this!

Lai no tematiskās sadaļas (no jebkuras lappuses) atgrieztos
šajā tematu izvēlnē, jums būs jāuzklišķina uz šāda taustiņa!

- chapter expanded on December 17, 2016        - sadaļa paplašināta 2016.g. 17. decembrī

WITCHES' BROOMS
VĒJSLOTAS

Strange, very densely branched formations caused by microscopic fungi, occur on some deciduous trees.
Dažos lapukokos mēdz būt īpatnēji, ļoti biezi sazaroti
veidojumi, kurus izraisa mikroskopiskas sēnes.
STREETSIDE FUNGI
SĒNES IELAS MALĀ

To find a mushroom, one has not to drive to a forest:
some grow even along the busiest streets!
Lai atrastu kādu sēni, nav noteikti jādodas uz mežu:
dažas sugas aug pat dzīvāko ielu malās!
 
FAIRY RINGS
RAGANU APĻI

The fruiting bodies of certain fungi sometimes form
 almost perfect rings.
Noteiktu sugu sēnes mēdz no saviem augļķermeņiem veidot akurātus apļus.
CLOSE NEIGHBOURS
CIEŠI KAIMIŅOS

Often fungi of different species are close neighbours.
The reasons are varied.
Nereti pilnīgi atšķirīgu sugu sēnes aug cieši kaimiņos.
Iemesli var būt dažādi.
 
FUNGI ON FUNGI
SĒNES UZ SĒNĒM

Sometimes one fungus, in most cases microscopic,
grows literally on another one.
Dažkārt viena sēne, visbiežāk mikroskopiska, aug
burtiski uz otras sēnes.
HOW FUNGI HIDE
SĒNES SLĒPJAS

Often it is hard to notice a fungus hiding behind all sorts of natural cover.
Bieži ir grūti pamanīt sēni, kas slēpjas aiz visādiem dabiskiem aizsegiem.
 
ARTWORK BY FUNGI
SĒŅU MĀKSLASDARBI

Sometimes fungi form such beautiful artwork, that one's eyes can hardly believe!
Dažkārt sēnes izveido tik skaistus "mākslasdarbus",
ka grūti noticēt savām acīm!
A LOT OF FUNGI!
SĒŅU PAPILNAM!

Here you can witness how abundant mushrooms in
Latvia's forests can be.
Šeit varat paraudzīties, cik bagātīgi sēnes mēdz būt
atrodamas mūsu mežos.
 

free hit counter