Streetside Fungi

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Sēnes ielas malā
 
 

One does not necessarily have to go to a forest or meadow to find a mushroom, since some species grow even along the busiest streets of a big city! Though several of those mushrooms are formally edible, it is strongly recommended not to consume them, since a number of fungi species readily accumulate heavy metals and other harmful substances from the exhaust of passing cars.
Do not destroy those mushrooms, which have managed to survive in the harsh urban environment!

Lai atrastu kādu sēni, nebūt nav obligāti doties uz mežu vai pļavu: dažas sugas aug pat lielpilsētas visdzīvāko ielu malās! Lai gan daļa šo sēņu ir no ēdamajām sugām, tās tomēr nedrīkst vākt ēšanai, jo daudzu sugu sēnes pastiprināti uzsūc smagos metālus un citas cilvēkam kaitīgas vielas no garām braucošo automašīnu izplūdes gāzēm.
Lūdzu, nepostiet šīs ielasmalas sēnes, kuras ir spējušas izaugt un izdzīvot skarbajā lielpilsētas vidē!

Photo: Flammulina velutipes can be often seen growing on deciduous trees and shrubs along streets during late autumn and even in mild winter, sometimes also in early spring (these ones - in Riga).
Attēlā: samtaino ziemeni (ziemas celmeni) var redzēt augam ielu malās uz lapukokiem un krūmiem vēlā rudens un pat siltā ziemā, dažkārt arī agri pavasarī (šis čemurs - Rīgā, Tomsona ielas malā.)

 

Vēl sēnes ielas malā: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ■   More streetside fungi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

free hit counter