Fistulina hepatica

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Parastā aknene

English name: Beefsteak Fungus
Deutschen Namen: Ochsenzunge, Leberreischling

Šī lielā viengadīgā piepe izdala asinssarkanu šķidrumu, bet augļķermenis parasti ir ar aknai līdzīgu formu, tādēļ tā nosaukta par akneni. Tā aug pie ozolu (vai liepu) stumbru pamatnēm. Jauni augļķermeņi ir cepami bez iepriekšējas novārīšanas, tiem ir skābena, metāliska garša. Tomēr šo piepi nevajadzētu vākt ēšanai, jo ir visai reta un iekļauta Aizsargājamo sugu sarakstā.

Pirmo reizi Latvijā konstatējis Kārlis Kupfers 1931. gadā Usmas ezera Moricsalā. Nākamajos piecos gadu desmitos atrasta vēl nedaudzās vietās Kurzemē un citur. Kopš XX gs. pēdējā ceturkšņa uzieta arvien vairāk un vairāk vietās dažādās valsts daļās.

Šīs vietnes veidotāji vien ir uzgājuši septiņas jaunas atradnes, visas nelielā teritorijā Gaujas Nacionālā parka dienvidrietumu daļā - četras pie Krimuldas (EM, 2010, 2013, 2014, 2017), vienu pie Turaidas (EM, 2013) un divas Siguldā (EM, 2016).

This polypore can be as wide as 25 cm and thick as 6 cm. Spore powder is white. Its flesh is juicy and fleshy, and exudes blood-like liquid when damaged. It grows on living oak or lime at their trunk base during fall. It is regarded very rare and included in Latvia's official Endangered Species List. However, it has been observed at a number of new localities in recent years. Edible, one can fry it without boiling but only young specimens. It smells like fruits but its taste is somewhat sour.

The team of this website has found the species at seven new localities, all situated in the south-western part of Gauja National Park.

A cluster of Beefsteak Fungus fruit-bodies in Gauja National Park. At this location, fruit-bodies have been observed in 2010, 2011 and 2013.
Aknenes augļķermeņu čemurs Gaujas nacionālajā parkā. Šajā atradnē vismaz pa vienam augļķermenim novērots 2010., 2011. un 2013. gadā.

As in most cases, this Beefsteak Fungus has developed at the trunk base of a living oak.
Kā vairumā gadījumu, šie aknenes augļķermeņi izauguši uz dzīva ozola stumbra pamatnes.

Šīs lappuses foto ir no atradnes Gaujas Nacionālajā parkā, senlejas labā krasta nogāzē zem Krimuldas.

stages of growth augšanas stadijas
upside/underside augš- / apakšpuse
exuding red liquid izdala sarkanu sulu
from another locality no vēl citas atradnes 
unusual specimens neparasti eksemplāri

free hit counter