Ganoderma applanatum

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

 
 

Parastā plakanpiepe

Ganoderma lucidum
Lakas plakanpiepe

Syn.: Ganoderma lipsiense, Fomes applanatus
English names: Artist's Bracket, Common Ganoderma
Deutsche Name: Flacher Lackporling

Ļoti izplatīta diezgan lielu izmēru daudzgadīga piepe. Šīs piepes tīri baltie stobriņi viegli iekrāsojas tumši, ja tos aizskar ar kādu asu priekšmetu, tādējādi uz tiem var pat uzzīmēt attēlu; tādēļ pagātnē dažkārt tēlaini dēvēta par "mākslinieku piepi".

The fruiting body can be sometimes up to 60 cm in width. Spore powder is rusty-brown. One can find it on living and dead deciduous trees (rarely on coniferous trees) all year round. It is very common in Latvia. Inedible.

A large cluster of fruit-bodies on a cut tree. The lower ones are covered by spore powder from the upper ones.
Liela augļķermeņu grupa uz nozāģēta koka. Apakšējie ir apbiruši ar sporām no augšējiem un tāpēc ir rūsas brūni.

underside up (with an additional feature) apakša augšup (ar īpašu papildinājumu)
more specimens (old non-digital photos) vēl citi eksemplāri (veci nedigitālie foto)

free hit counter