Kuehneromyces mutabilis

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Mainīgā pacelmene

Syn.: Pholiota mutabilis
Cits latviskais nosaukums: Neīstā celmene
English names: Two-toned Woodtuft, Sheathed Woodtuft
Deutsche Name: Stockschwämmchen

The diameter of its cap usually does not exceed 7 cm, its stalk is similar in size. The margin of its cap is almost transparent when wet. Spore powder is rusty-brown. It grows in clusters on stumps from May to November. It is very common in Latvia. It is edible, very tasty, good for frying, especially in soups (use only caps). However, there are poisonous fungi that also grow on wood and look quite similar, such as the deadly Galerina marginata.

Ļoti garšīga lapiņsēne, cepama bez iepriekšējas novārīšanas, garšīga zupās, var arī marinēt. Taču jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo Latvijā sastopamas arī tādas uz koksnes augošas sēnes, kuras ir nāvīgi indīgas, pirmām kārtām, apmalotā ķiverene. Tādēļ ievākt pacelmenes neiesakām pat pieredzējušam sēņotājam.

 

Two-toned Woodtuft really has two-toned caps. The proportion between the tones changes depending upon humidity.
Mainīgajai pacelmenei raksturīga ir divkrāsu cepurīte, turklāt abu krāsu proporcija mainās atkarībā no mitruma pakāpes.

The tiny white "needles" on the stump are Candle Snuff Fungus.
Sīciņās baltās "adatiņas" uz celma arī ir sēnes - briežu ksilārijas.

Two-toned Woodtuft grows in large or even huge clusters, often several ones side by side.
Mainīgā pacelmene aug lielos vai pat milzīgos čemuros, bieži - vairākos viens otram blakus.

close-up, incl. underside tuvplānā (iesk. apakšpusi)
numerous on deadfall lielā skaitā uz kritalas

free hit counter