Lactarius scrobiculatus

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Lactarius rufus
Parastā alksnene

Dzeltenā krimilde

Lactarius torminosus
Parastais vilnītis

Cits latviskais nosaukums: Eglene
English name: Greenish-yellow Milkcap
Deutsche Name: Grubiger Milchling

The diameter of this mushroom usually varies from 5 to 20 cm. Spore powder is bright ochre. When cut, it produces white milk that turns yellow in the air. This mushroom grows in groups in wet old spruce forests on acidulous soil from July to October. It is common in Latvia. Edible, but has to be boiled first. Do not confuse it with Lactarius repraesentaneus, which produces violet milk when cut!

Lielu izmēru lapiņsēne, kura ievainojuma vietā izdala lielā daudzumā sīvu baltu piensulu, kas vēlāk kļūst dzeltena. Ēdama, jānovāra un ūdens jānolej. Laba skābēšanai (bet ne sālīšanai). Nejauciet ar meduszvīņu krimildi, kurai piensula kļūst violeta!
Pavisam Latvijā ir sastopamas vēl 5 sugu krimildes (apraksti - vietnē senes.lv): baltā, sīvā, piparu, saldā un meduszvīņu (reti).

 

Some specimens of Greenish-yellow Milkcap exhibit distinct concentric rings on the upside of the cap, while others do not (see below).
Dažiem dzeltenās krimildes eksemplāriem uz cepurītes ir koncentriski apļi, turpretī citiem eksemplāriem tādu apļu nav (sk. attēlu apakšā).

Greenish-yellow Milkcap is quite a large mushroom (compare to the nearby vegetation and spruce needles on the cap).
Dzeltenā krimilde ir diezgan pamatīgu izmēru sēne (salīdz. ar blakusesošo veģetāciju, kā arī egļu skujiņām uz cepurītes).

underside + stipe apakšpuse + kāts

free hit counter