#StandWithUkraine

Phallus impudicus
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Phallus hadrianii
Hadriāna zemestauki

Parastie zemestauki

 
 

Cits latviskais nosaukums: Zemesolas
English name: Common Stinkhorn
Deutsche Name: Gemeine Stinkmorchel

Zemestauku augļķermenis sākotnēji ir olveidīgs ar viencipara centimetos izsakāmu caurmēru, turklāt šai sugai ir baltā krāsā. Šajā stadijā tas var pastāvēt pat nedēļām ilgi, līdz pēkšņi no "olas" vienas vai pāris stundu laikā izslejas balts porains "kāts", kura galotni klāj tumši pelēkzaļa gļotaina masa (gleba) ar maitas smaku. Smirdoņa pievilina mušas un dažus citus kukaiņus, kuri glebu drīz noēd un, dodamies tālāk, ar savām kājiņām pārnēsā sēnes sporas. Aug visu vasaru un rudenī* ar trūdvielām bagātā augsnē un uz stipri satrupējušām lapkoku kritalām mežos, apstādījumos u.c., dažkārt vienpati, citkārt prāvās grupās. Pareti sastopami (visvairāk Rietumkurzemē). Ēdami pat jēli - salātos, kamēr ir "olas" stadijā. Izmanto arī tautas dziedniecībā.

* Labvēlīgos gados ražīgākajās atradnēs aug masveidā jau no jūnija sākuma. Agrākais mums zināmais novērojums pilnīgi dabiskā vidē ir 24. maijā (Vidzemē, mēs paši). Ir gan uzieti arī agrāk - 4. maijā (Kurzemē, Gunta Mežniece), taču cieši pie mājas pamatiem, kur augsne pavasarī ir siltāka nekā brīvdabā. Rudenī puslīdz ievērojami aug vēl oktobrī (taču ir daži ziņojumi par uziešanu pat novembra pirmajā pusē).

Its fruitbody is up to 6 cm wide and egg-shaped at first. Having been idle even for weeks, just within an hour or two the "egg" produces a tall "stalk" with bad-stinking greyish-green gleba on the top. The odor attracts flies, which eat the gleba away and so dissiminate the spores. Spore powder is olive-brown. Edible raw as salads when still egg-shaped. Used in folk medicine.

Kamēr parasto zemestauku galotne vēl ir klāta ar
smirdīgu tumšu masu (un arī kādu laiku pēc tam),
uz tās bariem sarodas mušas un daži citi kukaiņi.
Tieši pēc šī nepatīkamās smakas par zemestauku
esamību kaut kur tuvumā spēj nojaust arī cilvēki.
Tomēr šāda zemestauku meklēšana pēc smakas,
kā rāda pieredze, ir gana sarežģīta un vairākumā
gadījumā beidzas neveiksmīgi, jo pat niecīga vēja
pūsmiņa aiznes smaku sāņus no augļķermeņiem.

As long as the top portion of Common Stinkhorn
is covered by bad-smelling dark substance (and
quite a while after the substance is finally gone),
a swarm of flies and few other insects occupy it.
The bad smell also may also alert humans about
the presence of stinkhorns, however, to actually
locate the fruit bodies often proves problematic.

Pieauguši parastie zemestauki uzkrītoši slejas augšup no zemes (taču nereti slīpi).
Mature Common Stinkhorns tower prominently above the ground (often inclined).

 
 

Ļoti retos gadījumos "kāta" augšdaļu ieskauj īss 
mežģīņveidīgs plīvurs tādā pašā krāsā kā "kāts".

Taču viss sākas no baltas apaļas "olas", kura pakāpeniski parādās zemes virspusē.
It starts, however, from a white round "egg" gradually emerging from the ground.

 

Lai parasto zemestauku dzīves ciklu iepazītu detālāk, apskatiet nākamo lappusi!
To look at the lifecycle of Common Stinkhorn in more detail, visit the next page!

stages of development a/ķ attīstības stadijas   
stinkhorns and insects zemestauki un kukaiņi
"eggs" - a detailed look "olas" detālā skatījumā
"stipe" - a detailed look "kāts" detālā skatījumā
n e w ! ►      "eggs" + their "roots" "olas" un to "saknes"    ◄ jauns!  
in large numbers lielā daudzumā   

free hit counter