Phallus impudicus

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Phallus hadrianii
Hadriāna zemestauki

Parastie zemestauki

 
 

Cits latviskais nosaukums: Zemesolas
English name: Common Stinkhorn
Deutsche Name: Gemeine Stinkmorchel

Zemestauku augļķermenis sākumā ir olveida, konkrēti šai sugai - baltā krāsā. Šajā stadijā tas var pastāvēt pat nedēļām ilgi, līdz pēkšņi no "olas" vienas vai pāris stundu laikā izaug "kāts", kura galotni klāj smirdīga masa (gleba). Smirdoņa pievilina mušas un dažus citus kukaiņus, kuri glebu drīz noēd un, dodamies tālāk, izplata sēnes sporas. Aug vasarā un rudenī mežos, apstādījumos u.c. Diegan reti sastopami. Ir ēdami pat jēli - salātos, kamēr ir "olas: stadijā. Izmanto arī tautas dziedniecībā.

Its fruitbody is up to 6 cm wide and egg-shaped at first. Having kept idle even for weeks, just within an hour or two the "egg" produces a tall "stalk" with bad-stinking greyish-green gleba on the top. The bad odor attracts flies, which eat the gleba away and so disperse the spores. Spore powder is olive-brown. Edible raw as salads when still egg-shaped. Used in folk medicine.

Pieauguši parastie zemestauki uzkrītoši slejas augšup no zemes (taču nereti slīpi).
Mature Common Stinkhorns tower prominently above the ground (often inclined).

Taču viss sākas no baltas apaļas "olas", kura pakāpeniski parādās zemes virspusē.
It starts, however, from a white round "egg" gradually emerging from the ground.

Kamēr parasto zemestauku galotne vēl ir klāta ar
smirdīgu tumšu masu (un arī kādu laiku pēc tam),
uz tās bariem sarodas mušas un daži citi kukaiņi.
Tieši pēc šī nepatīkamās smakas par zemestauku
esamību tuvākajā apkārtnē var uzzināt arī cilvēks.
Tomēr zemestauku atrašana pēc saostās smakas,
kā rāda pieredze, ir gana sarežģīta un vairākumā
gadījumā beidzas neveiksmīgi, jo pat niecīga vēja
pūsmiņa aiznes smaku sāņus no augļķermeņiem.

As long as the top portion of Common Stinkhorn
is covered by bad-smelling dark substance (and
quite a while after the substance is finally gone),
a swarm of flies and few other insects occupy it.
The bad smell also may also alert humans about
the presence of stinkhorns, however, to actually
locate the fruit bodies often proves problematic.

 

Lai parasto zemestauku dzīves ciklu iepazītu detālāk, apskatiet nākamo lappusi!
To look at the lifecycle of Common Stinkhorn in more detail, visit the next page!

stages of development a/ķ attīstības stadijas
stinkhorns and insects zemestauki & kukaiņi
"egg" in every aspect "ola" visādos skatos
"stipe" close-up  "kāts" tuvplānā
in large numbers lielā daudzumā

free hit counter