Schizophyllum commune

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Parastā skaldlapīte

English names: Split Gill, Common Porecrust
Deutsche Name: Gemeiner Spaltblättling

Pilsētvidē ļoti izplatīta (daudz mazāk - mežos) sīka lapiņsēne, kas cauru gadu aug lielos baros uz lapukokiem. Neēdama.

Its cap is from 2 to 5 cm wide. It has split-gills under its cap. Spore powder is white. It grows in large numbers on deciduous trees mainly in urban territories, less in woods all year round. It grows rapidly in winter months. It is very common. Inedible.

Split Gills can be seen on countless trees along the streets of Riga. They prefer vertical surfaces in most cases.
Skaldlapītes var redzēt uz neskaitāmiem kokiem Rīgas ielu malās. Parasti tās dod priekšroku vertikālām virsmām.

In fewer cases, Spit Gills do grow on horizontal surfaces as well.
Retākos gadījumos skaldlapītes aug arī uz horizontālām virsmām.

In smaller numbers, Split Gills can be found outside towns.
Mazākā skaitā skaldlapītes ir atrodamas arī ārpus pilsētas.

close-up tuvplānā
large group milzu grupa

free hit counter