Trichaptum abietinum

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Egļu violetpiepe

English names: Purplepore Bracket, Violet Conifer-bracket
Deutsche Name: Violetter Lederporling

Neliela piepe (platums parasti nepārsniedz 3 cm) ar pelēku augšpusi (kuru parasti vairāk vai mazāk zaļganu ir iekrāsojušas mikroskopiskas aļģes) un violetu apakšpusi. Aug grupās uz egļu (paretam priežu) kritalām. Ļoti bieži sastopama. Neēdama.

The width of this bracket fungus usually does not exceed 3 cm. Spore powder is white. It grows on spruce (seldom on pine) deadfalls. The upside is often covered with green algae. It has violet hymen and flesh. It is very common in Latvia. Inedible.

Apgāztais piepes eksemplārs (labā augšējā stūrī) nepārprotami demonstrē, kāpēc šīs sēnes nosaukumā figurē vārds "violetā".
The upturned specimen (in upper right corner) clearly shows, why the names of this bracket fungus include purple or violet.

more specimens vēl citas grupas  

free hit counter