Close Neighbours 2

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Cieši kaimiņos 2

Just few more examples of fungi in close neighbourhood to each other.
Vēl daži piemēri, kā dažādu sugu sēnes aug viena otrai cieši kaimiņos.

Suillus grevillei (top), Paxillus involutus (middle) and two Leccinum scabrum (left & right) as close neighbours in a garden.
Zeltainā sviestbeka (augšā), kailā mietene (vidū) un divas parastās bērzubekas (malās) raibā bariņā kādā piemājas dārzā.

Russula sp. and Amanita fulva sharing each other's neighbourhood.
Bērzlape un dzeltenbrūnā makstsēne, izaugušas kā patuvi kaimiņi.

Ascocoryne sarcoides mixed with Bisporella citrina (enlarged - compare with the spruce needle).  Both species are closely related (belong to Leotiaceae).
Kausveida purpurlāsenes sajaukumā ar citronu bisporellām (palielinātas - salīdz. ar egles skujiņu). Abas sēņu sugas ir radniecīgas (ietilpst leociju rindā).

More fungi as close neighbours: 1 2 3   ■   Vēl citas sēnes kā cieši kaimiņi: 1 2 3

free hit counter