Close Neighbours 2

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Cieši kaimiņos 2

Vēl daži piemēri, kā dažādu sugu sēnes aug viena otrai cieši kaimiņos.
Just few more examples of fungi in close neighbourhood of each other.

Zeltainā sviestbeka (augšā), kailā mietene (vidū) un divas parastās bērzubekas (malās) raibā bariņā kādā piemājas dārzā.
Suillus grevillei (top), Paxillus involutus (middle) and two Leccinum scabrum (left & right) as close neighbours in a garden.

Bērzlape un dzeltenbrūnā makstsēne, izaugušas kā patuvi kaimiņi.
Russula sp. and Amanita fulva sharing each other's neighbourhood.

Skrimšļainās eksīdijas (augšā) un dziedzerainās eksīdijas (apakšā) cieši blakus. Abas sēņu sugas šādi kopā ir manāmas diezgan bieži, taču ne vienmēr.
Exidia cartilaginea (top) and Exidia glandulosa (bottom) tightly together. Both species are observed as neigbours quite frequently (not always, however).

Kausveida purpurlāsenes sajaukumā ar citronu bisporellām (palielinātas - salīdz. ar egles skujiņu). Abas sēņu sugas ir radniecīgas (ietilpst leociju rindā).
Ascocoryne sarcoides mixed with Bisporella citrina (enlarged - compare with the spruce needle).  Both species are closely related (belong to Leotiaceae).

Vēl citas sēnes kā cieši kaimiņi: 1 2 3      More fungi as close neighbours: 1 2 3

free hit counter