Close Neighbours 3

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Cieši kaimiņos 3

Vēl daži piemēri, kā dažādu sugu sēnes aug viena otrai cieši kaimiņos.
Just few more examples of fungi in close neighbourhood of each other.

Kailā mietene visai cieši kopā ar parasto cūceni.
Paxillus involutus very close to Lactarius necator.

Parastās cūcenes (trīs sēnes) samērā tuvu lāču samtbekai (lāčubekai).
Lactarius necator (three specimens) rather close to Xerocomus badius.

Divas dzeltenās krimildes (jeb eglenes) kopā ar daudzām sēntiņām.
Lactarius scrobiculatus (two specimens) close to numerous Mycenas.

Parastā gailene ciešos kaimiņos ar sīvo krimildi 
(sastaptas bezmaz 45° stāvā nogāzē Gaujas NP).
Cantharellus cibarius and Lactarius pergamenus

Vēl citas sēnes kā cieši kaimiņi: 1 2 3      More fungi as close neighbours: 1 2 3

free hit counter