Close Neighbours 3

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Cieši kaimiņos 3

Just few more examples of fungi in close neighbourhood to each other.
Vēl daži piemēri, kā dažādu sugu sēnes aug viena otrai cieši kaimiņos.

Paxillus involutus very close to Lactarius necator.
Kailā mietene ļoti cieši kopā ar parasto cūceni.

Lactarius necator (three fungi) rather close to Xerocomus badius.
Parastās cūcenes (trīs sēnes) blakus lāču samtbekai (lāčubekai).

Lactarius scrobiculatus (two fungi) close to numerous Mycenas.
Dzeltenās krimildes (jeb eglenes) kopā ar daudzām sēntiņām.

Cantharellus cibarius and Lactarius pergamenus
Parastā gailene ciešos kaimiņos ar sīvo krimildi 
(sastaptas bezmaz 45° stāvā nogāzē Gaujas NP).

More fungi as close neighbours: 1 2 3   ■   Vēl citas sēnes kā cieši kaimiņi: 1 2 3

free hit counter