Amanita pantherina

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Amanita muscaria
Sarkanā mušmire

Panteru mušmire

Amanita phalloides
Zaļā mušmire

English names: Panther cap, The Panther
Deutsche Name: Pantherpilz

The diameter of this mushroom usually does not exceed 12 cm. Spore powder is white. Usually it grows single or in groups in deciduous and coniferous forests on sandy, acidulous soil, more frequently under pines from July to September. It is common in Latvia. Very poisonous.

Ļoti indīga sēne. Aug pa vienai vai grupās lapu koku un skuju koku mežos smilšainā skābā augsnē no jūlija līdz septembrim. Saindēšanās līdzīga kā ar sarkano mušmiri (Amanita muscaria). Neliela panteru mušmire var izskatīties ļoti līdzīga bērzlapei, ja ir lijis stiprs lietus un noskalojis mušmires cepurītes plēksnes. Ka tā ir tomēr panteru mušmire, nevis bērzlape, var pateikt pēc gredzena zem kātiņa un nebirzīgajām lapiņām.

 
 

Two differently colored Panther caps at a Riga cemetery.
Panteru mušmires atšķirīgās krāsās kādā Rīgas kapsētā.

at different ages dažādos vecumos
in various colors dažādās nokrāsās
caps’ upper sides cepurīšu virspuses
volva, stipe’s ring maksts, gredzens
cap’s underside cepurītes apakša

free hit counter