Helvella lacunosa

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Helvella crispa
Krokainais rumpucis

Dobais rumpucis

Helvella queletii
Kelē rumpucis

English names: Common Grey Saddle, Elfin Saddle
Deutsche Name: Gruben-Lorchel

Šīs askusēnes dobajai cepurītei caurmērs parasti nepārsniedz 5 cm, taču tā var būt līdz 10 cm augsta. Tā aug atklātās vietās, gar meža ceļiem un degumos no jūnija lidz septembrim. Reti sastopama. Ēdama, jānovāra un ūdens jānolej (jēla ir indīga).

The diameter of its hollow cap usually does not exceed 5 cm, but it can be up to 10 cm tall. Spore powder is white. It grows in open places, along forest tracks and in burned places from June to September. It is rare in Latvia. Edible when boiled.
 

Nereti šis rumpucis ir ļoti tumšs un tādēļ visai grūti pamanāms. [Veci nedigitālie fotoatt.]
Common Grey Saddle often is very dark and difficult to notice. [Old non-digital photos.]

Taču ir sastopami arī gaišāki un pat daudz gaišāki eksemplāri.
However, brighter and even much brighter specimens occur.

sideways on table uz galda sānskatā

free hit counter