Helvella crispa

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Helvella acetabulum
Kausa rumpucis

Krokainais rumpucis

Helvella lacunosa
Dobais rumpucis

English name: Common White Saddle
Deutschen Namen: Herbst Lorchel, Krause Lorchel

Its fruit-body can be up to 10 cm in high. Spore powder is white. It grows in deciduous and mixed forests from late summer till late fall, mostly in scattered groups along woodland paths. It is common in Latvia. Edible after boiling, then one can fry.

Šīs askusēnes augļķermenis var būt līdz 10 cm augsts. Tā aug lapukoku un jauktos mežos no vasaras beigām līdz vēlam rudenim, visvairāk – izkliedus grupās gar meža ceļiem. Latvijā bieži sastopama. Ēdama, pēc novārīšanas cepama.

 

Some specimens of Common White Saddle look truly majestic!
Dažkārt krokainie rumpuči var izskatīties patiešām majestātiski!

Common White Saddle may take a myriad of shapes. (For the full-size photos, go to the next page.)
Krokaino rumpuču formas var būt ļoti daudzveidīgas. (Pilna lieluma fotoattēlus sk. nākamajā lappusē.)

variety of shapes formu dažādība
scattered group izkliedus grupa

free hit counter