Paxillus involutus

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Paxillus atrotomentosus
Samtainā mietene

Kailā mietene

 
 

Citi latviskie nosaukumi: Krampene, Govene, Govmīža, Bunkurene, Brūnā cūcene
English name: Brown Rollrim
Deutschen Namen: Empfindlicher Krempling, Kahler-Krempling

Prāvu izmēru lapiņsēne, kas sastopama lielā skaitā gandrīz visu tipu mežos un pat pilsētu zālājos, bieži vien lielās grupās. Indīga, lai gan agrāk tika uzskatīta par ēdamu. Ilgus gadus to lietojot bez pamanāmām sliktām sekām, piepeši var sākties sarkano asinsķermenīšu sabrukšana, tikt bojātas aknas un nieres, tā ka var pat iestāties nāve.

The size of this mushroom can be up to 15 cm in diameter. Spore powder is rusty brown, yellow brown. It grows in almost all types of forest, often in large groups from June to October. It is very common in Latvia. Regarded edible for many years, it is recognized as poisonous by a number of researchers now. The ilness can strike suddenly, after those mushrooms have been consumed without any harm for years. Researchers say the accumulated substances may cause severe allergic reactions, up to fatal kidney and liver damage. Several deaths have been recorded among people who had been consuming those mushrooms.

 

Kailā mietene ir viena no visizplatītākajām sēnēm Latvijas mežos, apstādījumos un citur.
Brown Rollrim is one of the most common mushrooms in Latvia's forests and elsewhere.

on decaying deadfall uz irstošas kritalas
on decaying trunk uz beigta stumbra
standing/uprooted augošas/izgāztas
aged and gigantic vecas un milzīgas
immense swarms milzu bari pilsētā
n e w ! ►    in sandstone cave smilšakmens alā!    ◄ jauns! 

free hit counter