Amanita rubescens

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Amanita regalis
Brūnā mušmire

Sarkstošā mušmire

Amanita strobiliformis
Bārkstainā mušmire

Cits latviskais nosaukums: Pērļainā mušmire
English name: The Blusher
Deutsche Name: Perlpilz

Aug jauktos un priežu mežos, kā arī parkos no jūnija līdz novembrim, ir sastopama ļoti bieži. Ēdama sēne, iepriekš jānovāra un ūdens jāizlej. Tomēr ar tās vākšanu ēšanai ir jābūt visai piesardzīgiem, jo dažkārt ir viegli sajaukt ar ļoti indīgo panteru mušmiri. Diezgan bieži ir tārpu izalota.

The diameter of this mushroom usually varies from 4 to 25 cm. Spore powder is white. This mushroom's main feature is that when flesh is bruised or riddled by insect larvae, it tints dirty pink. This mushroom grows in mixed and pine forests as well as in parks from June to November. It is very common in Latvia. This mushroom is edible when boiled, but one should be very careful: Amanita pantherina (Panther Cap), which is extremely poisonous, sometimes looks quite similar!

Atbilstoši nosaukumam, sarkstošās mušmires augļķermeņi laika gaitā un vēl vairāk - ievainojumos nosarkst (gan cepurītes virsa, gan kātiņš).
With age and even more - where damaged, the Blusher tints pinkish (both te upper side of the cap and the stipe).

Dažās atradnēs sarkstošās mušmires uz vecumu nosarkst pat ļoti stipri. Iespējams, tās ir piederīgas specifiskai sugas varietātei vai formai.
At some localities, the Blushers always tint pinkish particularly strongly. Perhaps they represent a specific variety or form of the species.

Par drošāko pazīmi, pēc kuras atšķirt ēdamo sarkstošo mušmiri no indīgas panteru mušmires, sk. piekto lappusi.

at different ages dažādos vecumos
in various colors dažādās nokrāsās
caps’ upper sides cepurīšu virspuses
volva, stipe’s ring maksts, gredzens
special specimens īpaši eksemplāri

free hit counter