Amanita rubescens

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Amanita regalis
Brūnā mušmire

Sarkstošā mušmire

Amanita strobiliformis
Bārkstainā mušmire

Cits latviskais nosaukums: Pērļainā mušmire
English name: The Blusher
Deutsche Name: Perlpilz

The diameter of this mushroom usually varies from 4 to 25 cm. Spore powder is white. This mushroom's main feature is that when flesh is bruised or riddled by insect larvae, it tints dirty pink. This mushroom grows in mixed and pine forests as well as in parks from June to November. It is very common in Latvia. This mushroom is edible when boiled, but one should be very careful: Amanita pantherina (Panther Cap), which is extremely poisonous, sometimes looks quite similar!

Aug jauktos un priežu mežos, kā arī parkos no jūnija līdz novembrim, ir sastopama ļoti bieži. Ēdama sēne, iepriekš jānovāra un ūdens jāizlej. Tomēr ar tās vākšanu ir jābūt visai piesardzīgiem, jo to viegli var sajaukt ar ļoti indīgo panteru mušmiri. Diezgan bieži ir tārpu izalota.

 

This pair of Blushers clearly demonstrates the specific feature of the species - tinting pinkish.
Šis mušmiru pāris uzskatāmi demonstrē sugas nosaukumā piesaukto īpašību - sēnes sarkšanu.

at different ages dažādos vecumos
in various colors dažādās nokrāsās
caps’ upper sides cepurīšu virspuses
volva, stipe’s ring maksts, gredzens
special specimens īpaši eksemplāri

free hit counter